• As-Yildiz-Yemek.102.jpg
 • As-Yildiz-Yemek.866.jpg
 • As-Yildiz-Yemek.125.jpg
 • As-Yildiz-Yemek.940.jpg
 • As-Yildiz-Yemek.129.jpg
 • As-Yildiz-Yemek.806.jpg
 • As-Yildiz-Yemek.658.jpg
 • As-Yildiz-Yemek.280.jpg
 • As-Yildiz-Yemek.863.jpg
İLETİŞİM
 • Adres : Adnan Kahveci Caddesi, Şahin Sokak No:10 Ferahevler-Tarabya / İST.
 • Telefon : 0212 223 72 50 Dahili 112 / 0212 223 72 50 Dahili 112
 • Gsm : 0555 994 02 11
 • Gsm :
 • Fax : 0212 223 34 27
Adnan Kahveci Caddesi, Şahin Sokak No:10 Ferahevler-Tarabya / İST.
Tel : 0212 223 72 50 Dahili 112 / 0212 223 72 50 Dahili 112
Fax : 0212 223 34 27
Gsm : 0555 994 02 11
Gsm :
E-Mail : info@asyildizyemek.com